Werken in ons praktijklokaal is natuurlijk fantastisch maar … nothing beats the real thing!
Bij de Stipel PCE-opleidingen zijn we ook weer op lokatie aan de slag!
Je weet toch, bij Inrush doen we aan Leren (z)onder spanning.
OP zoek naar een ‘spannend’ beroep? Kijk ook eens bij onze opleidingen.

Na 7 lange weken Corona lockdown kunnen onze cursisten vanaf maandag 11 mei weer bij ons terecht op lokatie.
We hoeven jullie niet te vertellen hoe gelukkig we zijn dat alles weer van start kan en dat we blij zijn dat we onze cursisten weer in levenden lijve onderwijs kunnen geven. Uiteraard doen we dat voorlopig met in achtneming van de regels die gelden voor de sociale omgang met elkaar.
Speciaal om die reden hebben we een Coronaprotocol samengesteld zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Download m hier Inrush Corona Protocol.

Graag tot maandag 11 mei!

Op 1 juli heeft Cees Kramer officieel ‘e-learning’ binnen Inrush in gebruik genomen. Namens het e-learningteam kreeg hij toegang tot de online-leermodules die speciaal ontwikkeld zijn om het leerproces van de cursisten te ondersteunen. Vanaf dit moment zal de STIPEL basiscertificatie dan ook ondersteund worden door een zevental e-learning modules. Voor elke eindterm is een aparte module gemaakt.

De e-learning modules zijn gemaakt op grond van zogenaamd ‘blended learning’. Dit kan worden gedefinieerd als een mix van traditioneel klassikaal leren met online leren. Inrush heeft op deze wijze weer een stap voorwaarts gemaakt in het leerproces van haar cursisten.

[one_half last=”no”]
[imageframe lightbox=”yes” style=”none” bordercolor=”#FFF085″ bordersize=”2px” stylecolor=”” align=”left” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″]Cees ontvangt inloggegevensCees ontvangt inloggegevens

[/imageframe][/one_half]

[one_half last=”yes”]
[imageframe lightbox=”yes” style=”none” bordercolor=”#FFF085″ bordersize=”2px” stylecolor=”” align=”left” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″]Aan de slag.Aan de slag.
[/imageframe][/one_half]

[one_half last=”no”]
[imageframe lightbox=”yes” style=”none” bordercolor=”#FFF085″ bordersize=”2px” stylecolor=”” align=”left” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″]De eerste leermodule bijna afgerondDe eerste leermodule bijna afgerond
[/imageframe][/one_half]

[one_half last=”yes”]
[imageframe lightbox=”yes” style=”none” bordercolor=”#FFF085″ bordersize=”2px” stylecolor=”” align=”left” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″]Wim geeft uitleg over de mogelijkhedenWim geeft uitleg over de mogelijkheden
[/imageframe][/one_half]

Inrush heeft in samenwerking met Paswerk in Cruquius de lay-out van het briefpapier, enveloppen aangepast, daarnaast was ook het oude logo toe aan een update. Het nieuwe logo legt meer de koppeling met het werk wat Inrush doet. Uitgangspunt is de gevaren driehoek met de flits die overal op kasten, ruimtes en stations is aangebracht. De kleuren zijn dezelfde gebleven blauw, geel, rood (Amsterdamse volgorde) of rood, geel, blauw (Noord-Hollandse volgorde) de kleuren van de fasen van het distributienet. Verder zijn op het briefpapier en de enveloppen vogels zichtbaar die even (veilig) rusten op een geaard deel van een hoogspanningscircuit, de bliksemdraad. Ook komt binnenkort de nieuwe website in de lucht, de website is aangepast aan de nieuwe technieken zodat het formaat automatisch aangepast wordt als je achter een laptop, tablet of telefoon de internet site benaderd.

Inrush BV en Certielec BV hebben een extra pand betrokken aan de Trompet naast het bestaande pand van Inrush. Het afgelopen jaar is er druk gewerkt aan de verbouwing en inrichting van het pand en we kunnen met trots zeggen dat dat prima gelukt is. Het nieuwe pand is flink groter dan het oude pand aan de overzijde van de straat, zoveel ruimte dat er een extra practicum gebouwd kan worden afgestemd op eindgroepen hoogspanning gecombineerd met laagspanning zoals toegepast in de industrie, scheepvaart, de offshore en de windenergie.

Ook hoeven cursisten voor het afleggen van het examen niet meer de straat over te steken maar kunnen binnendoor, in een eigen ruimte zich rustig voorbereiden op het online theorie examen.

Binnen Inrush wordt hard gewerkt aan een nieuw lesboek dit werd ingegeven door de volgende criteria:

  • Aanpassing van de eind- en toets termen van de Stipel schema’s
  • Verdeling van basis theorie en certificatie theorie
  • Omzetten van “word” naar “Indesign”
  • Modulaire opzet waarbij boeken samengesteld worden uit vaste hoofdstukken
  • Een nieuwe layout.

De verwachting is dat we in september kunnen starten met de nieuwe boeken

Hieronder een voorbeeld van de pagina opmaak.

Inrush heeft weer een aantal opleidingen verzorgd voor het energie bedrijf Suriname. Het ging deze keer niet om een hercertificering maar om opleidingen voor personeel dat nog niet eerder gecertificeerd was maar wel werkzaamheden verrichte aan de diverse soorten hoogspanningsnetten. Het betrof dan met name Vakbekwame Personen/ Ploegleiders en Installatie- en Werkverantwoordelijken.

De groep Vakbekwame Personen zijn theoretisch- en praktisch getraind waarbij de praktijkoefeningen in het 6kV distributienet en in het 12kV bovennet zijn uitgevoerd.

Bij de groep Installatie- en werkverantwoordelijke zijn de theorie en de praktijk oefeningen afgestemd op de dagelijkse schakel- en werkprocedures aan 33kV en 161kV bovengrondse netten.

Dit jaar was er een bijzondere trend waar te nemen bij het voorbereiden en uitvoeren van de praktijkopdrachten. Inrush heeft de reeds gecertificeerde werkverantwoordelijken bij de voorbereiding en het uitvoeren van de praktijkopdrachten betrokken. Zo hebben zij zelf cursisten geïnstrueerd en geïnformeerd.

We zijn er trots op om tot de conclusie te komen dat de cursisten die gecertificeerd zijn, bewijzen dat zij vakbekwaam zijn en weten waarover zij praten om de handelingen en procedures op de juiste en veilige wijzen uitvoeren.

Na een korte vakantieperiode zullen in september meerdere gecertificeerde opleidingen bij EBS plaatsvinden.

In december 2010 heeft Inrush een extra bedrijfspand betrokken in Heemskerk. Door een toenemend aantal cursussen (klanten) werd de opslag van lesmateriaal te klein. De mappen, kladblokken, tassen e.d. lagen opgeslagen in een hoek van het hoogspanningpracticum. Het lesmateriaal voor de verschillende locaties werd samengesteld in dit practicum. Door examens en praktijk lessen was bijna geen ruimte meer om het lesmateriaal in kratten klaar te zetten voor transport. Ook gaven de examens steeds meer druk op de verblijfsruimte en het theorie lokaal.

In het nieuwe pand is op de eerste verdieping een verblijfsruimte en een examenlokaal (theorie). Hier kunnen, in alle rust, kandidaten wachten op hun praktijkexamen en het theorie examen doen. Beneden is de voorraad lesmateriaal opgeslagen en kunnen, zonder de cursisten en examenkandidaten te storen, de lespakketten voor de verschillende locaties worden samengesteld en klaargezet.

In 2010 heeft Cogas in Almelo een laagspanningspracticum gebouwd. Hier kunnen in samenwerking met Inrush (cursus) en Certielec (examen) laagspanningscursussen gegeven worden aan de laagspanningsmonteurs van Cogas en STIPEL examens worden afgenomen. De opgebouwde installatie is specifiek voor de installaties “voor de kWh meter” bij energiebedrijven. Na goedkeuring door het examenbureau konden de cursussen in de loop van 2010 starten. Inmiddels hebben de cursisten van Cogas allen een Stipel certificaat voor de laagspanning gehaald.

Per april 2010 beschikt Inrush over een derde opleidingslocatie. Vanwege het grote aantal cursusaanmeldingen voor de locatie Maasdijk was deze uitbreiding gewenst. Het adres van de nieuwe locatie is: Boezemweg 13H, 3255 MC Oude Tonge op het eiland Goeree Overflakkee. Net als in Heemskerk en Maasdijk zijn in Oude Tonge óók alle mogelijkheden aanwezig om cursussen te verzorgen in hoog- en laagspanningsinstallaties.

Blijf up-to-date!