Wat wordt verstaan onder PBM’s?

Dit zijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen, zoals werkschoenen en -kleding, handschoenen, veiligheidsbril en -helm. Inrush beschikt over veiligheidsjassen, -brillen en -helmen. Wij verzoeken u iedere cursusdag de eigen werkschoenen mee te nemen.

We helpen je op weg

Opleidingen

Blijf up-to-date!


Geachte klanten en cursisten,

Inrush BV heeft besloten, in navolging van de landelijke lijn, alle activiteiten te staken t/m 28 april.
De reeds geplande cursussen tot genoemde datum kunnen op een later tijdstip worden ingehaald. Cursussen die deze maand april zouden starten, worden opnieuw gepland.

Directie Inrush BV