Opleidingen - Inrush
Filter opleidingen
Resultaten weergeven
Filter:
 • Stipel logo

  Industrie & Utiliteit

  IV/WV Hoog- en Laagspanning

  Stipel certificaat herhaling

  Lengte 5 dagen exclusief examendag

  • Cursusprijs: € 2.265 exclusief BTW
   Examenprijs: € 455 exclusief BTW
 • Stipel logo

  Industrie & Utiliteit

  IV/WV Laagspanning

  Stipel certificaat herhaling

  Lengte 3 dagen exclusief examendag

  • Cursusprijs: € 1.359 exclusief BTW
   Examenprijs: € 425 exclusief BTW
 • Stipel logo

  Industrie & Utiliteit

  IV/WV of VP Hoogspanning

  Stipel certificaat herhaling

  Lengte 3 dagen exclusief examendag

  • Cursusprijs: € 1.359 exclusief BTW
   Examenprijs: € 430 exclusief BTW
 • Stipel logo

  Energievoorziening (PCE) - Distributie

  VP / AVP / WV Branche Hoogspanning

  Stipel certificaat herhaling

  Lengte 1 dag VP; 3 dagen AVP; 4 dagen WV; exclusief examen

  • Cursusprijs: € 1.812 exclusief BTW
   Examenprijs: € 375 exclusief BTW
 • Stipel logo

  Industrie & Utiliteit

  VP Laagspanning + Eindgroepen Hoogspanning

  Stipel certificaat herhaling

  Lengte 3 dagen exclusief examen

  • Cursusprijs: € 1.359 exclusief BTW
   Examenprijs: € 400 exclusief BTW
 • Stipel logo

  Industrie & Utiliteit

  VP Laagspanning

  Stipel certificaat herhaling

  Lengte 2 dagen exclusief examendag

  • Cursusprijs: € 906 exclusief BTW
   Examenprijs: € 370 exclusief BTW

Type

U kiest hier voor I&U (Industrie&Utiliteit) of PCE (PersoonsCertificering Energiebedrijven).
Bij beide keuzes kiest u voor een Stipel-certificaat. Bij I&U kunt u ook een Inrush-certificaat kiezen.

Energiebedrijven, zoals Stedin, Alliander, Enexis, TenneT etc. hebben een ‘eigen’ PCE-certificering.
Indien u echter als I&U-bedrijf in opdracht van een van deze bedrijven elektrotechnische opdrachten uitvoert op hun locaties, dan moet u (ook) een PCE-certificaat halen. In dat geval is het raadzaam goed uit te vragen:

 • welke spanning (BHS = Branche Hoogspanning of BLS = Branche Laagspanning);
 • welk domein (Distributie of Transport);
 • welke aanwijzing (niveau) u gaat krijgen.

Spanning

U kiest hier het spanningsgebied waarin u uw certificaat wilt behalen.

Voor U&I kiest u:

 • Laagspanning;
 • Hoogspanning;
 • Laag- en hoogspanning (gecombineerd);
 • Laagspanning + Eindgroepen Hoogspanning.

Voor PCE kiest u:

 • Branche Hoogspanning;
 • Branche Laagspanning;
 • een combinatie bestaat hier niet.

 

Domein PCE

Bij PCE-certificering is het belangrijk te weten in welk domein u uw certificaat wenst te behalen.

Het domein Transport wordt beheerd door de landelijke of de regionale netbeheerder en bestaat uit:

 • het HS-deel met het HS-voorzieningsysteem van 110 kV en hoger, vanaf de stift (150 of 110 kV-zijde) van de transformatoren van de regionale netbeheerders;
 • het HS/MS-deel met het HS en/of MS-voorzieningsysteem.

Het domein MS-Distributie wordt beheerd door de regionale netbeheerder en bestaat uit het MS-deel met de gehele MS-distributie vanaf de bovenkant van de eindsluitingen van de afgaande velden van de MS-installaties in onderstations. Ook 3 kV- en 6 kV-voorzieningsystemen vallen hieronder.

Niveau kandidaat

Bij Stipel I&U- of Inrush-certificaten kiest u:

 • Installatie- en Werkverantwoordelijke (IV/WV);
 • Vakbekwaam Persoon (VP);
 • Voldoende Onderricht Persoon (VOP).

Bij PCE-certificaten kiest u:

 • Toeganghebbend Persoon (THP);
 • Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
 • Vakbekwaam Persoon (VP);
 • Allround Vakbekwaam Persoon (AVP);
 • Werkverantwoordelijke (WV);
 • (Operationeel) Installatieverantwoordelijke (O)IV;
 • indien een van deze keuzes niet wordt weergegeven, neemt u dan contact op met onze administratie.

Soort cursus

U kiest voor een basis- of herhalingscursus bij een Stipel I&U-certificaat of Inrush-certificaat.
Indien u voor een Stipel herhalingscursus kiest, dient u een geldig Stipel-certificaat bij de inschrijving te uploaden en het certificaatnummer in te vullen.
Het certificaat is 3 jaar geldig. Indien dat Stipel-certificaat meer dan 5 jaar is verlopen, dan moet u opnieuw de basiscursus doen.

Bij Stipel PCE-cursussen kiest u voor een eerste keer of herhalingscursus.
Bij PCE is geen sprake van een basiscursus (en basistoets).
Wel wordt u hier gecontroleerd op de juiste vooropleiding alvorens u wordt toegelaten tot de cursus en examen. Zie hiervoor https://www.beiviag.nl.

Blijf up-to-date!