Privacy policy - Inrush

Privacy policy

Inrush BV respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website, en van alle beschikbaar gestelde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een persoonscertificaat te krijgen. Inrush BV gebruikt alle persoonlijke informatie die verzameld wordt alleen voor de doeleinden, zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven.

Het privacybeleid van Inrush BV is tevens vastgelegd in het personeelsreglement, de algemene voorwaarden en in uitingen op de wanden van de gebouwen van Inrush BV.

Inhoud

1. Wat is Inrush BV?
2. Welke gegevens worden verwerkt?
3. Met welk doel worden gegevens verwerkt?
4. Aan wie worden deze gegevens verstrek?
5. Wat zijn cookies en hoe worden deze gegevens gebruikt?
6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid?
7. Hoe worden de gegevens beschermd?
8. Welke rechten hebt u?
9. Kan deze Privacy verklaring worden gewijzigd?
10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. Wat is Inrush BV?

Is een onderneming die elektrotechnische (Stipel) veiligheidsopleidingen biedt. Deze opleidingen worden afgesloten met een onafhankelijk examen, uitgevoerd door Certiptrotect BV. Inrush BV is gevestigd aan de Trompet 1680, 1967 DB te Heemskerk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3413348.

2. Welke gegevens worden verwerkt?

Als u een bericht stuurt voor verdere informatie, zullen uw naam, achternaam, e-mail en organisatie verwerkt worden. Ook dient u uiteraard bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door Inrush BV verwerkt.

3. Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden slechts verwerkt om u een persoonscertificaat te overhandigen en om u te plannen en uit te nodigen op een cursus en daaropvolgend examen.

4. Aan wie worden deze gegevens verstrekt?

Inrush BV zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. Uw gegevens worden in het geval dat sprake is van een Stipelcertificaat, via het examenbureau Certiprotect doorgegeven aan Dekra. In het geval dat uw opdrachtgever (werkgever) vraagt naar uw examenresultaten, zullen we deze gegevens overhandigen.

5. Wat zijn cookies en hoe worden deze gegevens gebruikt?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van een website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het hebt gekregen. Inrush BV gebruikt geen cookies om gedrag en voorkeuren na te gaan. Alle informatie die verzameld wordt door cookies zal algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van cookies gebruikers te identificeren.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid?

De website bevat een link naar een website van derden, waaronder Stipel, Dekra en Certiprotect. Inrush BV is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Hoe worden de gegevens beschermd?

Inrush BV draagt zorg voor maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

8. Welke rechten hebt u?

U hebt het recht Inrush BV te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Inrush BV zal op dit verzoek binnen 14 dagen schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen uit de database.

9. Kan deze Privacy policy worden gewijzigd?

Als Inrush BV de Privacy verklaring wijzigt, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Verklaring.

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid dan kunt u altijd contact opnemen door een e-mail te sturen naar rene.arends@inrush.nl.

Blijf up-to-date!