Stipel - Inrush

Stipel I&U en PCE

In Nederland wordt op het gebied van veilig werken in de elektrotechniek onderscheid gemaakt in 3 verschillende sectoren: de energieproductiesector, de netwerkbedrijven en industrie&utiliteit.

De energieproductiesector en industrie&utiliteit vallen op het gebied van veilig werken in de elektrotechniek onder Stipel Industrie&Utiliteit (I&U). De netwerkbedrijven vallen onder Stipel PCE (Persoons Certificering Energiebedrijven).

Stipel Industrie&Utiliteit

Inrush verzorgt gecertificeerde opleidingen zoals Installatie- en Werkverantwoordelijke, Vakbekwaam Persoon en Voldoende Onderricht Persoon in zowel de laag- als in de hoogspanning. Ook een combinatie-opleiding van beiden is mogelijk. Deze basis- en herhalingsopleidingen zijn gebaseerd op eind- en toetstermen die zijn opgesteld door Stipel. De eerste keer moet zowel een basis- als een certificeringstoets en praktijk worden afgelegd. Inrush biedt bij iedere opleiding een gratis e-learningfaciliteit  aan.

Certificering is 3 jaar geldig. Vanaf 6 maanden voor het verlopen van een certificaat kan dit worden verlengd. Het oude certificaat blijft geldig tot de einddatum en het nieuwe certificaat gaat dan in direct na de einddatum van het oude certificaat.

Een kandidaat die al eerder is gecertificeerd, is vrijgesteld van de basistoets, indien de hercertificatie uiterlijk 2 jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van zijn certificaat is afgerond.

In de herhalingsopleiding wordt geen basistheorie gedoceerd. Bij het niet voldoen aan de vrijstellingsregel basistoets, kan de cursist de basisopleiding opnieuw volgen.

De productiesector (E-On, EPZ, Engie, NUON, RWE, etc.) heeft een eigen branchesupplement, de BEI BSP, die zich aansluit bij de normen NEN3140 (laagspanning) en NEN3840 (hoogspanning). Derhalve conformeren zij zich aan Stipel I&U. Inrush verzorgt bij een aantal van deze bedrijven de opleidingen.

Stipel PCE (Persoons Certificering Energiebedrijven)

Voor werkzaamheden aan netten en installaties van netbeheerders (bijv. Stedin, TenneT, Alliander, Delta, Enexis, Westland etc.) zijn aparte Stipel PCE-certificaten ontwikkeld. Inrush verzorgt ook deze opleidingen. Dit betreft zowel certificering voor de BEI BLS (laagspanning), als de BEI BHS (midden- en hoogspanning).

De certificering is gebaseerd op de door Netbeheer Nederland uitgegeven regelgeving inclusief veiligheidswerkintructies (VWI’s). De opleidingen zijn gebaseerd op eind- en toetstermen van de Stipel PCE-certificatieschema’s.

Verschillen Stipel Industrie&Utiliteit en Stipel PCE

Onderstaand schema geeft een overzicht van alle mogelijkheden, en de verschillen tussen Stipel Industrie&Utiliteit en Stipel PCE. Let op dat bij Stipel PCE-certificering bepaalde vooropleidingen, afhankelijk van de specifieke aanwijzing, strikt noodzakelijk zijn. Neem contact op met uw opdrachtgever voor de juiste aanwijzing, zodat Inrush daarbij de juiste opleiding kan verzorgen. Ook is daarbij van belang in welk domein u werkzaam bent.

Stipel examen

Inrush regelt voor u het Stipel Industrie&Utiliteit- of Stipel PCE-examen. Het examen wordt afgenomen door het onafhankelijke examenbureau Certiprotect. Dit examenbureau is ISO 9001 en 17024 gecertificeerd en de examens zijn gebaseerd op de vakbekwaamheidseisen die door Stipel zijn vastgelegd. Stipel Industrie&Utiliteit is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. Wanneer een examen met goed gevolg is afgelegd, ontvangt de cursist een persoonscertificaat van de certificerende instelling DEKRA.

Beheer certificatieschema’s STIPEL www.stipel.nl
Certificerende instelling DEKRA www.dekra.nl
Onafhankelijk exameninstituut www.certiprotect.nl

We helpen je op weg

Opleidingen

Blijf up-to-date!