Onze collega Jan Willem Bogaards verzorgde een aantal veiligheidstrainingen op Sint Eustatius voor personeel van oliebedrijf NuStar Energy en technisch dienstverlener FMJ Projects. Op vrijdag 15 februari landde hij op het Caribische eiland. De volgende dag onderging hij eerst zelf een veiligheidstraining om zo toegang te krijgen tot het terrein van NuStar. In een kort interview vroegen we Jan Willem naar zijn ervaringen.

 

Wat heb je precies op Sint Eustatius gedaan?
“In twee weken tijd heb ik personeel getraind van FMJ Projects en NuStar. Er waren in totaal 34 cursisten. De helft van de groep kreeg de cursus IV/WV-VP, die vijf dagen duurde, en de andere zeventien kregen de eendaagse cursus VOP.”

 

Waarom is Inrush zo ver van huis actief?
“Op Sint Eustatius is de Nederlandse wet- en regelgeving van kracht. Vandaar dat Inrush ook hier ingehuurd wordt voor trainingen op het gebied van elektrische veiligheid.”

 

Wat is de voertaal daar? Het is toch een Nederlands eiland?
“Dat klopt, maar de voertaal is Engels. Alleen de wat oudere bewoners spreken Nederlands. Ook onder de cursisten van NuStar waren een paar mensen die Nederlands spraken, maar het overgrote deel van hun personeel is Amerikaans. De werknemers van FMJ zijn allemaal Portugees, dus die cursussen gaf ik in het Engels. Ik moet toegeven dat het heel prettig was dat ik de mensen die Nederlands spraken soms kon raadplegen voor de vertaling van een technisch woord in het Engels.”

 

Wat vond je van het lesgeven daar?
“Het was heel leuk om te doen! Ik had heel enthousiaste cursisten in mijn groepen en de lessen zijn goed ontvangen. Tijdens de lessen was er een goede wisselwerking en er kwamen mooie gesprekken over elektrische veiligheid op gang. Er werden nuttige voorbeelden uit hun praktijk genoemd, die ik ook zelf op de locatie heb kunnen zien.”

 

Hoe is het woon-werkverkeer op het eiland?
“Ik was heel snel op mijn werk. Er zijn geen stoplichten, geen files en alles is lekker dichtbij. Opvallend vond ik dat de automobilisten elkaar begroeten bij het passeren. Heel vriendelijk allemaal. Er was ook geen getoeter; als je even moest wachten, dan wachtte je gewoon even. Go slow, zeg maar. Op Sint Eustatius is het ook normaal om lifters mee te nemen. Dat waren trouwens voornamelijk lifters die naar het terrein van NuStar moesten. Ze waren goed herkenbaar aan de witte helm en kleding, die ik zelf ook bij me had.”

 

Heb je ook nog wat van de omgeving kunnen zien?
“Jazeker. De lessen waren van 08:00 uur tot 15:00 uur, dus daarna was er tijd genoeg om erop uit te trekken en Sint Eustatius te bekijken. Daar heb ik erg van genoten. Het is een prachtig eiland en er wonen supervriendelijke mensen. Ik raakte heel snel met mensen aan de praat. Gesprekken eindigden altijd met een gemoedelijk: Have a nice day!”

 

Klinkt als een heel rustig en vriendelijk eiland. Is het er veilig?
“Volgens mij is Sint Eustatius het veiligste stukje land op aarde. Er worden geen inbraken gepleegd en je huis en je auto hoeven niet op slot. Dat zegt wel genoeg denk ik.”

 

Kon je de flow van het eiland goed vasthouden toen je weer in Nederland aan de slag ging?
“Het lesgeven was soms best intensief, maar daarna was er genoeg tijd om te relaxen en dat gaat op het eiland heel gemakkelijk. Toen ik terugkwam op Schiphol en weer deelnam aan het hectische verkeer naar huis, was dat relaxte gevoel helaas weer snel verdwenen. Pas in de Kop van Noord-Holland, in mijn woonplaats, kwam dat gevoel weer een beetje terug… :-)”

 

Zo te horen heb je een geweldige tijd gehad op Sint Eustatius, Jan Willem. Bedankt voor het interview!

Inrush heeft in samenwerking met Paswerk in Cruquius de lay-out van het briefpapier, enveloppen aangepast, daarnaast was ook het oude logo toe aan een update. Het nieuwe logo legt meer de koppeling met het werk wat Inrush doet. Uitgangspunt is de gevaren driehoek met de flits die overal op kasten, ruimtes en stations is aangebracht. De kleuren zijn dezelfde gebleven blauw, geel, rood (Amsterdamse volgorde) of rood, geel, blauw (Noord-Hollandse volgorde) de kleuren van de fasen van het distributienet. Verder zijn op het briefpapier en de enveloppen vogels zichtbaar die even (veilig) rusten op een geaard deel van een hoogspanningscircuit, de bliksemdraad. Ook komt binnenkort de nieuwe website in de lucht, de website is aangepast aan de nieuwe technieken zodat het formaat automatisch aangepast wordt als je achter een laptop, tablet of telefoon de internet site benaderd.

Inrush BV en Certielec BV hebben een extra pand betrokken aan de Trompet naast het bestaande pand van Inrush. Het afgelopen jaar is er druk gewerkt aan de verbouwing en inrichting van het pand en we kunnen met trots zeggen dat dat prima gelukt is. Het nieuwe pand is flink groter dan het oude pand aan de overzijde van de straat, zoveel ruimte dat er een extra practicum gebouwd kan worden afgestemd op eindgroepen hoogspanning gecombineerd met laagspanning zoals toegepast in de industrie, scheepvaart, de offshore en de windenergie.

Ook hoeven cursisten voor het afleggen van het examen niet meer de straat over te steken maar kunnen binnendoor, in een eigen ruimte zich rustig voorbereiden op het online theorie examen.

Binnen Inrush wordt hard gewerkt aan een nieuw lesboek dit werd ingegeven door de volgende criteria:

  • Aanpassing van de eind- en toets termen van de Stipel schema’s
  • Verdeling van basis theorie en certificatie theorie
  • Omzetten van “word” naar “Indesign”
  • Modulaire opzet waarbij boeken samengesteld worden uit vaste hoofdstukken
  • Een nieuwe layout.

De verwachting is dat we in september kunnen starten met de nieuwe boeken

Hieronder een voorbeeld van de pagina opmaak.

Inrush heeft weer een aantal opleidingen verzorgd voor het energie bedrijf Suriname. Het ging deze keer niet om een hercertificering maar om opleidingen voor personeel dat nog niet eerder gecertificeerd was maar wel werkzaamheden verrichte aan de diverse soorten hoogspanningsnetten. Het betrof dan met name Vakbekwame Personen/ Ploegleiders en Installatie- en Werkverantwoordelijken.

De groep Vakbekwame Personen zijn theoretisch- en praktisch getraind waarbij de praktijkoefeningen in het 6kV distributienet en in het 12kV bovennet zijn uitgevoerd.

Bij de groep Installatie- en werkverantwoordelijke zijn de theorie en de praktijk oefeningen afgestemd op de dagelijkse schakel- en werkprocedures aan 33kV en 161kV bovengrondse netten.

Dit jaar was er een bijzondere trend waar te nemen bij het voorbereiden en uitvoeren van de praktijkopdrachten. Inrush heeft de reeds gecertificeerde werkverantwoordelijken bij de voorbereiding en het uitvoeren van de praktijkopdrachten betrokken. Zo hebben zij zelf cursisten geïnstrueerd en geïnformeerd.

We zijn er trots op om tot de conclusie te komen dat de cursisten die gecertificeerd zijn, bewijzen dat zij vakbekwaam zijn en weten waarover zij praten om de handelingen en procedures op de juiste en veilige wijzen uitvoeren.

Na een korte vakantieperiode zullen in september meerdere gecertificeerde opleidingen bij EBS plaatsvinden.

Blijf up-to-date!