Inrush - Veiligheidsopleidingen electrotechniek | Ons opleidingsaanbod

Onze opleidingen

Wij geloven in onze veiligheidsopleidingen. De procedures die wij doceren geven zekerheid om te gaan met de risico’s bij het werken met elektriciteit. De opleidingen die wij verzorgen bestaan altijd uit een theoretisch en een praktisch deel. Wij bieden diverse ondersteunende vormen van leren, zoals bijvoorbeeld e-learning. Per opleiding geven we een indicatie van het aantal studie-uren. Voor PCE-opleidingen is een vooropleiding noodzakelijk, voor de overige opleidingen in principe niet.

Stipel PCE

We helpen je op weg

Opleidingen

Blijf up-to-date!


Geachte cursisten en examenkandidaten,

Naar aanleiding van de maatregelen, op 26 februari 2021 afgekondigd door de minister-president, kunnen wij u meedelen dat de opleidingen en examens gewoon doorgaan.

Uiteraard volgen we alle adviezen en regels inzake Corona.

Onze richtlijnen en protocol vind je hier!
Directie Inrush BV