Arc Flash Risk Training

DEZE TRAINING WORDT ALLEEN OP AANVRAAG GEGEVEN

Introductiecursus

De introductiecursus van 1 dag bevat in hoofdlijnen onderstaande 5 onderdelen:

  • bewustwording van vlambooggevaar;
  • vlamboogenergie berekenen;
  • kenplaat voor de duiding van vlambooggevaar;
  • praktische waarneming bij LS- en MS-Installaties;
  • gebruik van de juiste PBM’s.

2-daagse training

Met deze klantgerichte training bent u in staat om zelfstandig een LS- en MS-Installatie te beoordelen en de juiste maatregelen te nemen.

• USA en Europese rekenmethoden
We behandelen het fenomeen Arc Flash Incident Energy volgens NEN 3140 en NEN 3840, berekenen Incidentenergie volgens IEC 60909 en IEEE 1584 en benoemen de risico’s van een Arc Flash volgens NFPA 70E. U leert ook werken met de Europese berekeningsmethode BGI-GUV-I-5188 ‘Thermische Gefährdung durch Störlichtbogen’ met overeenkomsten en verschillen (in ATPV en Class 1/2) tussen beide methoden.

• USA en Europese beproevingsmethoden
Beproeven van beschermende kleding wordt behandeld vanuit de normen IEC 61482-1-1 (ATPV-Test met Category 1, 2, 3 en 4) en IEC 61482-1-2 (Box-Test met Class 1 en class 2). Vanuit GS-ET-29 (Prüf- und Zertifizierungssystem) wordt de Stoll-curve uitgelegd zodat u PBM testprotocollen van Kinectrics, Centexbel en Aitex kunt analyseren.

• Vlamboogenergie verlagen
Om de Vlamboogtijd te verkorten worden re-engineering van het beveiligingsconcept, feeder short circuit, vlamboogdetector relais en Active arc fault protection systemen behandeld.

• Vlamboogenergie en tractie DC-systemen
Hierbij kunnen we rekenen in het DC-domein met recuperatie vanuit de rijdende remmende voertuigen.

Gevaar

Blijf up-to-date!


Geachte cursisten en examenkandidaten,

Naar aanleiding van de maatregelen, op 26 februari 2021 afgekondigd door de minister-president, kunnen wij u meedelen dat de opleidingen en examens gewoon doorgaan.

Uiteraard volgen we alle adviezen en regels inzake Corona.

Onze richtlijnen en protocol vind je hier!
Directie Inrush BV