MS AVP algemeen of service

Stipel PCE BEI BHS MS AVP

Basiscursus: 5 dagen excl. examen
Herhalingscursus: 3 dagen excl. examen

De cursus leidt op tot Allround Vakbekwaam Persoon Service voor het domein distributie in de middenspanning (MS). De cursus behandelt onderwerpen die zijn gebaseerd op de vakbekwaamheidseisen van de Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek (Stipel) en is rechtstreeks gekoppeld aan de praktijk. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben doorlopen ontvangen het persoonscertificaat MS AVP.

 


Meer opleidingen

Stipel Basis

  • Laagspanning (LS)
  • Combinatie Hoog- en Laagspanning (HLS)
  • Hoogspanning (HS)
  • Combinatie Laagspanning + Eindgroepen HS
  • Prijslijst I&U cursussen
  • Stipel PCE

  • BEI-BLS: Branche Laagspanning
  • BEI-BHS: Branche Hoogspanning
  • Blijf up-to-date!