MS THP of VOP

Stipel PCE BEI BHS MS THP of VOP

Basiscursus: 1 dag excl. examen
Herhalingscursus: 1 dag (in overleg) excl. examen

De cursus leidt op tot Toeganghebbend Persoon of Voldoende Onderricht Persoon voor het domein distributie in de middenspanning (MS). De cursus behandelt onderwerpen die zijn gebaseerd op de vakbekwaamheidseisen van de Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek (Stipel) en is rechtstreeks gekoppeld aan de praktijk. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben doorlopen ontvangen het persoonscertificaat MS THP of MS VOP.

 


Meer opleidingen

Stipel Basis

  • Laagspanning (LS)
  • Combinatie Hoog- en Laagspanning (HLS)
  • Hoogspanning (HS)
  • Combinatie Laagspanning + Eindgroepen HS
  • Prijslijst I&U cursussen
  • Stipel PCE

  • BEI-BLS: Branche Laagspanning
  • BEI-BHS: Branche Hoogspanning
  • Blijf up-to-date!