THP of VOPas LS

Stipel PCE BEI THP BLS

Basiscursus: 1 dag excl. examen
Herhalingscursus: 1 dag (in overleg) excl. examen

De cursus leidt op tot Toeganghebbend Persoon of VOPassistent voor het domein distributie in de laagspanning. De cursus behandelt onderwerpen die zijn gebaseerd op de vakbekwaamheidseisen van de Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek (Stipel) en is rechtstreeks gekoppeld aan de praktijk. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben doorlopen ontvangen het certificaat Toeganghebbend Persoon.


Meer opleidingen

Stipel Basis

  • Laagspanning (LS)
  • Combinatie Hoog- en Laagspanning (HLS)
  • Hoogspanning (HS)
  • Combinatie Laagspanning + Eindgroepen HS
  • Prijslijst I&U cursussen
  • Stipel PCE

  • BEI-BLS: Branche Laagspanning
  • BEI-BHS: Branche Hoogspanning
  • Blijf up-to-date!