VOP LS-LNB-Transport

Stipel PCE BEI VOP LNB-TR BLS

Basiscursus: 1 dag excl. examen
Herhalingscursus: 1 dag excl. examen

De cursus leidt op tot Voldoende Onderricht Persoon voor het domein LNB-Transport in de laagspanning. De cursus behandelt onderwerpen die zijn gebaseerd op de vakbekwaamheidseisen van de Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek (Stipel) en is rechtstreeks gekoppeld aan de praktijk. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben doorlopen ontvangen het certificaat VOP-LNB-TR.


Meer opleidingen

Stipel Basis

  • Laagspanning (LS)
  • Combinatie Hoog- en Laagspanning (HLS)
  • Hoogspanning (HS)
  • Combinatie Laagspanning + Eindgroepen HS
  • Prijslijst I&U cursussen
  • Stipel PCE

  • BEI-BLS: Branche Laagspanning
  • BEI-BHS: Branche Hoogspanning
  • Blijf up-to-date!