Voldoende Onderricht Persoon (VOP) Laagspanning Online

2 online sessies

Deze cursus wordt in 2 online sessies gehouden, in principe met een week ertussen. Het programma ziet er dan als volgt uit:
• Week 1: online les van 1,5 uur en toegang tot e-learning;
• Week 2: online les van 1,5 uur en aansluitend een online toets.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij of zij de beschikking heeft over goed werkend internet, en daarnaast een telefoon, tablet of pc. In het ideale geval 2 van de 3 apparaten.
Op dit moment gebruikt Inrush het platform Zoom om de onlinelessen te geven. In de uitnodiging voor de cursus volgen verdere instructies.

Cursusinhoud
De cursus behandelt onderwerpen die zijn gebaseerd op de vakbekwaamheidseisen bepaald door Stipel. Zie voor de eind- en toetstermen www.stipel.nl.

Algemeen
• de cursist kennis en vaardigheden bijbrengen die hem/haar in staat stelt gevaren te herkennen en te
voorkomen die op kunnen treden bij elektriciteit;
• wetgeving, NEN 3140, kaders van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
• veiligheidsprocedures;
• persoonlijke beschermingsmiddelen;
• werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties;
• betreden elektrische bedrijfsruimtes, do’s en dont’ts;
• de praktijk wordt tijdens de online sessies zoveel als mogelijk benaderd.

e-Learning
Op de eerste dag wordt toegang verschaft tot de e-learningmodule van Inrush. De kandidaten hebben dan een week de tijd deze module tot zich te nemen.

Toetsing en certificaat

De VOP-opleiding sluit af met een online theorietoets. Als een kandidaat een score heeft van 70% of meer, dan reikt Inrush een certificaat uit.


Meer opleidingen

Stipel Basis

 • Laagspanning (LS)
 • Combinatie Hoog- en Laagspanning (HLS)
 • Hoogspanning (HS)
 • Combinatie Laagspanning + Eindgroepen HS
 • Prijslijst Stipel I&U cursussen
 • Stipel PCE

 • BEI BLS: Branche Laagspanning
 • BEI BHS: Branche Hoogspanning
 • Prijslijst Stipel PCE BEI Distributie en Transport
 • Blijf up-to-date!


  Geachte cursisten en examenkandidaten,

  Naar aanleiding van de maatregelen, op 26 februari 2021 afgekondigd door de minister-president, kunnen wij u meedelen dat de opleidingen en examens gewoon doorgaan.

  Uiteraard volgen we alle adviezen en regels inzake Corona.

  Onze richtlijnen en protocol vind je hier!
  Directie Inrush BV