No landing page for ‘Wat wij doen’ (menu redirect directly to first submenu-item “Missie en visie”).

Geen landingspagina voor ‘Wat wij doen’ (menu gaat direct naar eerste submenu-onderdeel “Missie en visie”).

We helpen je op weg

Opleidingen

Blijf up-to-date!


Geachte klanten en cursisten,

Inrush BV heeft besloten, in navolging van de landelijke lijn, alle activiteiten te staken t/m 28 april.
De reeds geplande cursussen tot genoemde datum kunnen op een later tijdstip worden ingehaald. Cursussen die deze maand april zouden starten, worden opnieuw gepland.

Directie Inrush BV