Missie en visie

Missie

Wij geloven in onze veiligheidsopleidingen. De procedures die wij doceren helpen mensen en bieden zekerheid om te gaan met de risico’s bij werken met elektriciteit, zodat ze aan het eind van de dag weer gezond naar huis gaan.

Door onze flexibele manier van plannen sluiten onze opleidingen aan op de specifieke behoefte binnen het dagelijks werk van onze klanten.

Visie

Onze opleidingen bestaan voor een groot deel uit praktijkopdrachten, die een goed beeld geven van risico’s en maatregelen in de elektrotechniek.

Theorie en technisch personeel is niet altijd een makkelijke combinatie, daarom bieden wij ondersteuning door e-learning.

Inrush is een klankbord voor cursisten en opdrachtgevers teneinde het geleerde synchroon te laten lopen met de dagelijkse praktijk. We betrekken beiden om te komen tot een optimaal veiligheidsbeeld voor de risico’s in de elektrotechniek.

We helpen je op weg

Opleidingen

Blijf up-to-date!