Missie, visie en strategie - Inrush

Missie, visie en strategie

Missie

Wij geloven in onze veiligheidstrainingen. De procedures die wij doceren geven mensen vertrouwen om te gaan met de risico’s bij werken met elektriciteit, zodat ze aan het eind van de dag weer gezond naar huis gaan.

Door onze flexibele planning sluiten onze opleidingen aan op de specifieke behoefte binnen het dagelijks werk van onze klanten.

Visie

Onze trainingen bestaan voor een groot deel uit praktijkopdrachten, die een goed beeld geven van risico’s en maatregelen in de elektrotechniek.

Theorie en technisch personeel is niet altijd een makkelijke combinatie, daarom bieden wij een mix van traditioneel in-house lesaanbod, aangevuld met online ondersteuning (onlineles, e-learning, Moodle-les en Q&A).

Post-Corona visie

Op doeltreffende, efficiënte wijze elektrotechnische veiligheidskennis en vaardigheden aanleren bij cursisten door gebruik te maken van een blended-learning leeromgeving’.

Strategie

Inrush verzorgt gecertificeerde (Stipel)opleidingen waarbij bewustwording, kennis en vaardigheden worden ontwikkeld om veilig om te gaan met, en werkzaamheden uit te voeren aan elektrische installaties.

We helpen je op weg

Opleidingen

Blijf up-to-date!